สรุปรายงานการประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 <<รายละเอียด>>