การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานราชการ รอบที่ 2/2566 กำหนดส่ง 1 กันยายน 2566

ข้าราชการ : แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ <<รายละเอียด>>

พนักงานราชการ: แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ <<รายละเอียด>>

ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2566   <<รายละเอียด>>  ไฟล์ excel <<รายละเอียด>>