ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่หน่วยงาน 9/33-3 ซอยวัดศรีมงคล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์  0-3721-6670  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.