รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565<<รายละเอียด>>