วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจสอบห้องเย็น จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท ไทยฟู๊ดส์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 248 ม.1 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พบ ซากสัตว์ปีก (ไก่) 2,919,894.20 กิโลกรัม
2. บริษัท พี.ดี.เอ็น. คอมเมอร์เชียล จำกัด สาขากบินทร์บุรี เลขที่ 365 ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พบซากหมู (กะโหลก,หน้ากากหมู,มันแข็ง,เศษกระดูก) 2630.55 กิโลกรัม
3. ห้องเย็นเฮงดี 95 โฟรเซ่น ฟู้ด 34/2 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พบ
ซากหมู 1650 กิโลกรัม
4. บริษัท บีที โภคภัณฑ์ (ปราจีนบุรี) จำกัด 107 หมู่ 12 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พบซากสัตว์ปีก (ไก่) 2545 กิโลกรัม
และไม่พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
"ครอบครัวปศุสัตว์ปราจีนบุรี ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"
 
2610 17102566
 
2589 0 17102566
 
2663 0 17 102566
 
2598 0 17102566
 
2610 17102566
 
2678 0 17102566
 
2677 0 17102566