วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยทำหมันสุนัขจำนวน 14 ตัว แมวจำนวน 59 ตัว รวมทั้งสิ้น 73 ตัว
 
162882 55
 
162885 55
 
162888 5
 
162897 55
 
162902 55
 
162905 55
 
162908 55