วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม Kick Off โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ 77 จังหวัด และถ่ายทอดสัญญาณสดมาจากส่วนกลาง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธาน มีประชาชนนำสุนัขมารับบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 9 ตัว สุนัขเพศผู้ 9 ตัว แมวเพศเมีย 21 ตัว แมวเพศผู้ 14 ตัว รวม 53 ตัว และรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 54 ตัว ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว และควบคุมปริมาณสามารถดูแลจัดการได้เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสุขช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชนที่มารับบริการทุกคน

410549 55

 

410566 55

 

410570 0 55

 

410579 55

 

410565 55

 

S 1048704 55

 

410621 55