วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการทำหมัน สุนัข 15 ตัว แมว 51 ตัว รวมทั้งสิ้น 66 ตัว เกษตรกร 53 ราย และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ จ่ายยาปฏิชีวนะละลายน้ำ วิตามิน ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน แก่เกษตรกรที่มารับบริการ จำนวน 25 ราย รวมเกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน 78 ราย โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
 
404287 1 55
 
404298 1 55
 
404237 55
 
404252 1 55
 
404258 1 55
 
404332 1 55
404338 1 55