วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:00 - 09.00 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯดังกล่าว

S 5726386 14112565

S 5726382 14112565

S 5726392 14112565

S 5726394 14112565

S 5726397 14112565