“มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี   นายวิธรัช  รามัญ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสำรวย สุบุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     ดงพระราม ปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ภัยพิบัติ ด้านอุทกภัยส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมคอกสัตว์และแปลงหญ้าในตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวน 13 ราย โค 56 ตัว กระบือ  79 ตัว

 

ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีได้ประสานงานกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาหญ้าอาหารสัตว์สระแก้ว มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 5,000 กิโลกรัม 

370859 26102565

370863 26102565

370862123 26102565

370860 26102565

370855 26102565

370854 26102565

370887 26102565