มอบหญ้าพระราขทาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีนายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง พ.ต.ชุมพล พ่วงพี สัสดีอำเภอบ้านสร้าง ด่านกักกันสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านสร้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ภัยพิบัติด้านอุทกภัยตำบลบางกระเบา ตำบลบางยาง ตำบลบางเตย และตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 จุด ดังนี้

            จุดที่ 1 วัดทวีชลขันธ์ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

            จุดที่ 2 วัดคลองเฆ่ ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

        เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งสิ้น จำนวน 90 ราย โค 702 ตัว กระบือ 108 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีได้ประสานงานกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ ได้แก่ หญ้าแห้ง จำนวน 5,000 กิโลกรัม ถุงยังชีพ ยาฆ่าเชื้อและยาฆ่าแมลง

S 1138700 19102565

S 9125905 19102565

S 9125906 19102565

S 9134110 19102565

S 9142276 19102565