มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม นายอนุชา สระกำ กำนันตำบลบ้านทาม ผู้ใหญ่บ้าน ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ภัยพิบัติ   ด้านอุทกภัยส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมคอกสัตว์และแปลงหญ้าในตำบลบ้านทามและตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  จำนวน 20 ราย โค 184 ตัว กระบือ 66 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีได้ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ ได้แก่ หญ้าแห้ง จำนวน 4,540 กิโลกรัม และถุงยังชีพ จำนวน 20 ถุง

S 8241159 30092565 1112

S 8233005 30092565

S 8233002 30092565

S 8241156 30092565

.S 8232997 30092565

S 8232998 30092565