โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022)

                  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี นายสัตวแพทย์เพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) ดังนี้

                 วันที่ 22 กันยายน 2565 ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

                 วันที่ 23 กันยายน 2565  ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 ตัว ณ เทศบาลตำบลนาปรือ ตำบลนาปรือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

092565

184036 092565

184037 092565

184231 092565

184232 092565