วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาปศุสัตว์พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบ 80 ปี  เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรึมงคล ตำบลหน้าเมือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

157036

157027

157038

157039

165846