วันที่ 28 เมษายน 2565  เวลา 09.00 น. นายสัตว์แพทย์เพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการประจำจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกรรมการดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์วิราภรณ์นำชัย โรงฆ่าสัตว์อธิวัฒน์ โรงฆ่าสัตว์คูณทวี โรงฆ่าสัตว์อนงค์ โรงฆ่าสัตว์สมใจ และโรงฆ่าสัตว์วันวิสาข์ ในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอกบินทร์บรี จังหวัดปราจีนบุรี

28042565 1

28042565 2

28042565 3

28042565 4

28042565 5

280425656

28042565 7