ตรวจสถานที่จัดเก็บซากสุกร

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจสอบสถานที่จัดเก็บซากสุกร ของ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏว่า การเก็บรักษาเนื้อสุกรในห้องเย็นอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่พบการกักตุนเนื้อสุกรแต่อย่างใด

309110 21012565

309111 25012565

S 89415725 21012565

S 89415717 21012565

S 89415716 21012565