ร่วมเปิดศูนย์ “หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานและจัดนิทรรศการ เปิดศูนย์ “หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โครงการจัดตั้งขึ้นตามพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อเทิดพระเกียรติในระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งสืบสานพระราชปณิธาน รักษาและต่อยอดภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ลานหน้าอาคาร เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส  โนนุช ประธานเปิดงานดังกล่าว 

 124975 20012565 

124976 20012565

482175_20012565.jpg

230553 17072565

230554 20012565

230552 17012565