กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาราคาสุกร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดี   กรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกร เพื่อหาแนวทาง “มาตรการเพิ่มกำลังผลิตสุกรขุนเพื่อแก้ปัญหาเนื้อสุกรราคาสูง “ ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ลิ้มไพบูลย์ฟาร์ม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับ

 

S 7667825 05012565

557628 05012565

557621 05012565

225179 05012565

557624 05012565

557617 05012565

225176 05012565