วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายสัตวแพทย์เพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และบุคลากรในสำนักงาน  ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบสำนักงาน ตามหลักกิจกรรม 5 ส.  สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่ทำงาน รองรับการให้บริการ ประชาชนรู้สึกประทับใจทุกครั้งที่เข้ามาติดต่องาน 

280386 24122564

 

280392 24122564

280393 24122564

280401 24122564

280408 24122564

280411 24122564