วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี และปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน"คมปาซุ" เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ จำนวน 41 ราย สัตว์ (โค กระบือ) 601 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีได้ประสานศูนย์วิจัยและพัฒนาหญ้า อาหารสัตว์สระแก้ว มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 5,000 กิโลกรัม เกษตรกร 41 ราย พร้อมทั้งจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพสัตว์ประจำจังหวัด เข้าให้การดูแลและช่วยเหลือต่อไป


18102564

18102564 5

18102564 1

18102564 6

18102564 3

18102564 2