สรุปรายงานการประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในปี 2566 เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2566 <<รายละเอียด>>