ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ พื้นที่ 200 ตารางเมตร (ฐานรากตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) <<รายละเอียด>>

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567ฯ  <<รายละเอียด>>