วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์เพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดนิทรรศการตามภารกิจของหน่วยงานและร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลรอบเมือง หมู่ที่ 6 บ้านบางตาหล้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี และมีข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตในด้านต่างๆ ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

17052565 1

17052565 2

17052565 3

17052565 4

17052565 5