คลิกอ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี