ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 <<รายละเอียด>>