1. โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

ok1

ok2

ok3

ok4 ok5 ok6

2. รายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับรองปศุสัตว์ OK    

ok11

3. ดาวน์โหลดเอกสารปศุสัตว์ OK    

ok12

4. รายชื่อศูนย์กระจายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK    

ok13

5. บัญชีตรวจสอบย้อนกลับสถานที่รวบรวมไข่ตามโครงการปศุสัตว์ OK     

ok14

6. สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK  

ok15