วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีอาสาปศุสัตว์ จำนวน 30 ราย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

118963 14082563

118986 14082563

118988 14082563

74338 14082563

118992 14082563

118990 14082563