วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี สุ่มตรวจสอบราคาสุกรในตลาดขายปลีกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเชิญผู้ผลิตสุกร โรงฆ่าสัตว์ และตัวแทนผู้ขายปลีกสุกรเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำกับดูแลราคาสุกรตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผลการประชุมโดยผู้ประกอบการขายปลีกเนื้อสุกรยืนยันขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคในพื้นที่ปราจีนบุรี

132854 28072563

132864 28072563

6300 28072563

6293 28072563

6296 28072563