ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายก้องศักดิ์ บุดดาวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลบ้านทามซึ่งได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 14 ราย เป็นโคเนื้อ และกระบือ จำนวน 108 ตัวทั้งนี้ ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแห้ง) และถุงยังชีพปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลรักษา กรณีพบสัตว์เจ็บ-ป่วย รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพสัตว์

21102563

21102563 1

21102563 2

S 29007921 21102563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรีในกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ในรอบที่1/2564 ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
S 29007891 21102563
 
S 29007895 21102563
 
S 29007920 21102563
 
S 29007921 21102563

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี สุ่มตรวจสอบราคาสุกรในตลาดขายปลีกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเชิญผู้ผลิตสุกร โรงฆ่าสัตว์ และตัวแทนผู้ขายปลีกสุกรเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำกับดูแลราคาสุกรตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผลการประชุมโดยผู้ประกอบการขายปลีกเนื้อสุกรยืนยันขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคในพื้นที่ปราจีนบุรี

132854 28072563

132864 28072563

6300 28072563

6293 28072563

6296 28072563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีอาสาปศุสัตว์ จำนวน 30 ราย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

118963 14082563

118986 14082563

118988 14082563

74338 14082563

118992 14082563

118990 14082563

49127 22072563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรม"ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย จำนวน 30 ราย

49124 22072563

 

112889 22072563

49113 22072563

49120 22072563

49110 22072563