วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีอาสาปศุสัตว์ จำนวน 30 ราย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

118963 14082563

118986 14082563

118988 14082563

74338 14082563

118992 14082563

118990 14082563

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี สุ่มตรวจสอบราคาสุกรในตลาดขายปลีกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเชิญผู้ผลิตสุกร โรงฆ่าสัตว์ และตัวแทนผู้ขายปลีกสุกรเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำกับดูแลราคาสุกรตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผลการประชุมโดยผู้ประกอบการขายปลีกเนื้อสุกรยืนยันขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคในพื้นที่ปราจีนบุรี

132854 28072563

132864 28072563

6300 28072563

6293 28072563

6296 28072563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์/สัตว์น้ำ ยาสัตว์/ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิและประมงอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ณ การเกษตร
2. สุพรรณ์การเกษตร
3.จารุวรรณ การเกษตร
S 2678791 13072563
 
S 2678794 13072563
 
S 2678796 13072563
 
S 2678798 13072563
 
S 2678789 13072563
 
S 2678792 13072563
 
S 2678793 13072563

49127 22072563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรม"ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย จำนวน 30 ราย

49124 22072563

 

112889 22072563

49113 22072563

49120 22072563

49110 22072563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563มีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 24 ตัว แมว 60 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 20 ตัว แมว 56 ตัว ผู้มารับบริการ จำนวน 43 ราย ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

600610 09072563 

600606 09072563

600607 09072563

600609 09072563

600611 09072563

600612 09072563

600613 09082523

600614 09082563

600618 09082523