วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ ก้อนสันทัด ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อบริษัท ไทยฟู๊ดกรุ๊ป จำกัด มหาชน กิจการแปรรูปเนื้อไก่ ผลิตวันละ 1.6 แสนตัว/วัน มีผู้ปฏิบัติงานในโรงงานประมาณ 2,900 คน มีระบบป้องกัน บันทึกบุคคลเข้า-ออก พ่นยาฆ่าเชื้อโรคโดยเข้มงวด ยังไม่พบบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19  ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ให้แก่บุคลากรโดยเคร่งครัด มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงาน

49577 thai

49589 thai1

49602 thai

49584 7

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ อบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ออกหน่วยทำหมันสุนัขแมวเคลื่อนที่เทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา  มีสุนัขเพศผู้ทำหมันจำนวน 9 ตัว สุนัขเมียจำนวน 19 ตัว แมวผู้จำนวน 6 ตัว แมวเมีย จำนวน 17 ตัว รวม 51 ตัวและฉีดวัคซีนอีกกว่า 50 ตัว โดยมีนายอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมพิธีเปิด และคัดกรองผู้เข้าพื้นที่ตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19  ของอบต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

3

1

4

5

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงมีการระบาดในหลายพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ฟาร์มศรีมหาโพธิ บริษัทสหฟาร์ม จำกัด เลขที่ 128  ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ (ไก่พันธุ์เนื้อ) มีพนักงาน 34 คน ตลอด 3 เดือนที่ผ่านไม่มีบุคลากรภายนอกย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน  เลี้ยงไก่พันธุ์ประมาณ 100,000 ตัว ปรากฏว่าไม่มีบุคลากรติดเชื้อ โควิด-19  จึงได้แนะนำให้ฟาร์มปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยเน้นย้ำให้บุคคล เข้า-ออกฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีคำสั่งที่กำหนดไว้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

1 1

2 2

3 4

4 4

5 5

6 6

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ ก้อนสันทัด ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ กิจการแปรรูปชิ้นส่วนไก่เนื้อ ผลิตวันละ 52 ตัน มีผู้ปฏิบัติงานในโรงงานประมาณ 1,400 คน มีระบบคัดกรองบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกโรงงานโดยเคร่งครัดและให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล DMHTTA และบริษัทมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

49615 su

49618 su

49626 su

49620 su

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 36 ตัว ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

23103 14072564

23099 14072564

23107 14072564

23109 14072564

23100 14072564