วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรีในกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด ในรอบที่1/2564 ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
S 29007891 21102563
 
S 29007895 21102563
 
S 29007920 21102563
 
S 29007921 21102563