นายวุฒิพงศ์  แสงดำ
ปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม

 

 

-ว่าง-
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

 

ว่าที ร.ต.พงษ์ทร  หินโทน
เจ้าพนักงานสัตวบาล