ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2566

ลำดับ รายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล พิกัด ที่อยู่
1 ซีพี เฟรชมาร์ท ฟู้ด เซอร์วิส
สาขา ปราจีนบุรี
(فرع براتشينبورى سي بي فريش مارت فود سيرفيس)
14.052337  101.36915 148-158 ถนนหน้าเมือง หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
2 ซีพี เฟรชมาร์ท
สาขา เมืองปราจีนบุรี
(سي بي فريش مارت ، فرع براشين بوري)
14.055216  101.377598 61 ปราจีนตคาม หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
3 ซีพี เฟรชมาร์ท
สาขา ศรีมหาโพธิ
(سي بي فريش مارت ، فرع سري ماها فو)
14.053553    101.36917 485 หมู่ 3 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
4 ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
สาขา กบินทร์บุรี
(فرع كابينبوري مزرعة جيدة)
14.065455  101.806614 379/330 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
5 ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
สาขา ปราจีนบุรี
(فرع براتشينبورى مزرعة جيدة)
14.070011  101.374847 616,618 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
6 แม็คโคร
สาขา กบินทร์บุรี
(ماكرو ، فرع كابينبوري)
13.98723    101.761684 200 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
7 ท้อปส์ ซุปเปอร์ มาร์เก็ต
สาขา โรบินสัน ปราจีนบุรี
(سوبر ماركت توبس ، فرع روبنسون براتشينبورى)
14°03'35.4"N  101°23'45.3"E 72 หมู่3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
8 เบทาโกร ช็อป
สาขา ปราจีนบุรี
(متجر BETAGRO ، فرع براتشينبورى)
14.053892    101.369907 60/3-4 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
9 เบทาโกร ช็อป
สาขา นิคมฯ 304
(محل بتاغرو فرع المنطقة الصناعية 304)
13.0100526  101.580715 777/1-2 หมู่10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
10 โลตัส
สาขา ปราจีนบุรี
(فرع لوتس براتشينبورى)
14.05882    101.39146 15/1 หมู่ 4 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
11 โลตัส
สาขา ศรีมหาโพธิ
(فرع لوتس سري مها فو)
13.89607    101.579566 228 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 
12 โลตัส
สาขา กบินทร์บุรี
(فرع لوتس ، كابينبوري)
13.985612    101.77121 899 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี