ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ปศุสัตว์เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ นายก้องศักดิ์ บุดดาวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลบ้านทามซึ่งได้มีการอพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 14 ราย เป็นโคเนื้อ และกระบือ จำนวน 108 ตัวทั้งนี้ ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแห้ง) และถุงยังชีพปศุสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลรักษา กรณีพบสัตว์เจ็บ-ป่วย รวมทั้งมอบเวชภัณฑ์บำรุงสุขภาพสัตว์

21102563

21102563 1

21102563 2

S 29007921 21102563