49127 22072563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรม"ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย จำนวน 30 ราย

49124 22072563

 

112889 22072563

49113 22072563

49120 22072563

49110 22072563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์/สัตว์น้ำ ยาสัตว์/ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิและประมงอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ณ การเกษตร
2. สุพรรณ์การเกษตร
3.จารุวรรณ การเกษตร
S 2678791 13072563
 
S 2678794 13072563
 
S 2678796 13072563
 
S 2678798 13072563
 
S 2678789 13072563
 
S 2678792 13072563
 
S 2678793 13072563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่2/2563 ปฏิบัติงานในโค-กระบือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 123961 9062563

123962 9062563

123964 9062563

123965 9062563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563มีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 24 ตัว แมว 60 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 20 ตัว แมว 56 ตัว ผู้มารับบริการ จำนวน 43 ราย ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

600610 09072563 

600606 09072563

600607 09072563

600609 09072563

600611 09072563

600612 09072563

600613 09082523

600614 09082563

600618 09082523

 

     วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานผลการดำเนินงานการทำวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse sickness ; AHS) จำนวน 40 ตัว เกษตรกร 5 ราย ดังนี้

4JUN2020 1 AHS new

4JUN2020 2 AHS

S 17088575 AHS

273036 AHS

582199 AHS