4690 10072562

4933 10072562

วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนฤบดินทรจินดา อำเภอนาดี ที่ผ่านการคัดเลือกของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงไก่-เป็ด) ณ สวนนงนุชปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 4695 10072562

4163 10072562

 

 

S 24535110 111111111

วันที่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินกิจกรรมร่วมเภอทุกอำเภอ และด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี ร่วมฉีดวัคซีนในฝูงโค-กระบือที่มีจำนวนมากกว่า 50 ตัว

 

  • Root
  • › images
  • › 2562
  • › 072562