02032563

วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์OK. ณ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) และโรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์)ตามลำดับ ให้แก่เจ้าหน้าที่ คุณครู และนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อ ขยายผลไปยังหน่วยงานเอกชนและภาครัฐให้ใช้เนื้อสัตว์จากโครงการปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

02032563 1

 

02032563 2

02032563 3

16192 03032563

16183 03032563

22012563 1

วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านสร้างและเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคลองเฆ่ ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ได้ให้บริการทำหมันสุนัขจำนวน 18 ตัว แมว 10 ตัว และฉีดวัคซีนอีกมากกว่า 30 ตัว สุนัขวัดที่ทำหมันแล้วจะมีการสักเบอร์ที่ใบหูด้านในเป็นสัญลักษณ์

22012563 2

22012563 3

22012563 4

22012563 5

 

59161 22012563

วันที่ 15 - 22 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ตลาดสดเทศบาล และตลาดนัดต่างๆ เพื่อตรวจสอบเอกสารจากแหล่งที่มาของสัตว์ เอกสารประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ตลอดจนถึงด้านสุขอนามัยของผู้จำหน่ายและสถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ซื้อเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563

59167 22012563

59159 23012563

690707 22012563

278580 22012563

278577 22012563

S 13393929 23012563

7508 22012563

59163 22012563

 

 

 

14122562 6

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8และ9 ลงพื้นที่พร้อมคณะนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้
• จุดที่ 1 เวลา 15.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอนศิริฟาร์มควายไทย ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพจน์ แววศรีงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ และนายพรมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของฟาร์มให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานและนำคณะเยี่ยมเข้าชมการบริหารจัดการและกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มกระบือ ขนาด 260 ตัว ประกอบด้วย แม่พันธุ์ จำนวน 160 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่รีดนม 40 ตัว ลูก 58 ตัว เป้าหมายของฟาร์ม คือมุ่งพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ผลิตลูกควายพันธุ์ดี คุณภาพดี ตัวใหญ่ สวยงามและตรงความต้องการของตลาดพ่อแม่พันธุ์ โดยกลุ่มตลาดหลักจะเป็นเกษตรกรที่ต้องการพ่อแม่พันธุ์เพื่อนำไปปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกร ฟาร์มมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมควาย เช่น นม โยเกิร์ต สบู่ ครีมทาผิว เป็นต้น
• จุดที่ 2 เวลา 17.00น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี นายประเทือง นุชสาย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

14122562 11

14122562 4

14122562 7

14122562 8

14122562 5

14122562 3

14122562 9

14122562 12

 14122562 13

 

579969 1111

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรากร จิตหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานใน    พิธีเปิด ทั้งนี้ ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในประเด็นที่กรมปศุสัตว์ให้เข้มงวด มอบวัคซีนพร้อมมอบอุปกรณ์เก็บความเย็นให้กับตัวแทนระดับอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว และเจ้าหน้าที่รวม 60 คน โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้กับกระบือจำนวน 105 ตัว