วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ ก้อนสันทัด ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อบริษัท ไทยฟู๊ดกรุ๊ป จำกัด มหาชน กิจการแปรรูปเนื้อไก่ ผลิตวันละ 1.6 แสนตัว/วัน มีผู้ปฏิบัติงานในโรงงานประมาณ 2,900 คน มีระบบป้องกัน บันทึกบุคคลเข้า-ออก พ่นยาฆ่าเชื้อโรคโดยเข้มงวด ยังไม่พบบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19  ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ให้แก่บุคลากรโดยเคร่งครัด มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้ปฏิบัติงาน

49577 thai

49589 thai1

49602 thai

49584 7