วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเพิ่มพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี และปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงมีการระบาดในหลายพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ฟาร์มศรีมหาโพธิ บริษัทสหฟาร์ม จำกัด เลขที่ 128  ม.7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ (ไก่พันธุ์เนื้อ) มีพนักงาน 34 คน ตลอด 3 เดือนที่ผ่านไม่มีบุคลากรภายนอกย้ายเข้ามาปฏิบัติงาน  เลี้ยงไก่พันธุ์ประมาณ 100,000 ตัว ปรากฏว่าไม่มีบุคลากรติดเชื้อ โควิด-19  จึงได้แนะนำให้ฟาร์มปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 โดยเน้นย้ำให้บุคคล เข้า-ออกฟาร์ม ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีคำสั่งที่กำหนดไว้ และให้บุคลากรถือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

1 1

2 2

3 4

4 4

5 5

6 6