วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 36 ตัว ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

23103 14072564

23099 14072564

23107 14072564

23109 14072564

23100 14072564