วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. น.สพ.เพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์(Kick off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน(Lumpy skin disease) ในโค-กระบือ ณ ฟาร์มเกษม เอี่ยมทัศน์ เลขที่ 7/1 ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมในงานดังกล่าว

 

31052564

 

134655 31052564

 

134658 31052564

 

134659 31052564

 

134657 31052564