วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์/สัตว์น้ำ ยาสัตว์/ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ โดยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิและประมงอำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ณ การเกษตร
2. สุพรรณ์การเกษตร
3.จารุวรรณ การเกษตร
S 2678791 13072563
 
S 2678794 13072563
 
S 2678796 13072563
 
S 2678798 13072563
 
S 2678789 13072563
 
S 2678792 13072563
 
S 2678793 13072563