วันที่ 9 กรกฎาคม 2563สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563มีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 24 ตัว แมว 60 ตัว ผ่าตัดทำหมัน สุนัข 20 ตัว แมว 56 ตัว ผู้มารับบริการ จำนวน 43 ราย ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

600610 09072563 

600606 09072563

600607 09072563

600609 09072563

600611 09072563

600612 09072563

600613 09082523

600614 09082563

600618 09082523