วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่2/2563 ปฏิบัติงานในโค-กระบือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 123961 9062563

123962 9062563

123964 9062563

123965 9062563