วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานผลการดำเนินงานการทำวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse sickness ; AHS) จำนวน 40 ตัว เกษตรกร 5 ราย ดังนี้

4JUN2020 1 AHS new

4JUN2020 2 AHS

S 17088575 AHS

273036 AHS

582199 AHS