คณะอนุกรรมการพร้อมทีมสัตวแพทย์ตรวจเยี่ยม  Aafari Wildlife Park อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

ประธานอนุฯม้าลาย คณะอนุกรรมการ พร้อมทีมสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าวางยาสลบและเก็บตัวอย่างเลือด/วางแผนสำรวจติดตามโรคในม้าลายเพื่อเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ในม้าลายอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ในม้าลาย นำโดย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ รศ.สพ.ญ.นันทริกา ชันซื่อ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์สวนสัตว์ จากองค์การสวนสัตว์ฯ และคณะทำงานด้านสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ได้เข้าปฏิบัติงานดำเนินการวางยาสลบม้าลายเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับการสำรวจ เฝ้าระวัง โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) Bonanza Exotic Park จ.นครราชสีมา ในช่วงเช้ามืดวันนี้ โดยการวางยาสลบม้าลาย และเก็บตัวอย่างเลือด ม้าลายสามารถฟื้นตัวได้ดี ต่อมาคณะทำงานได้เดินทางต่อไปยัง Safari Wildlife Park อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และ บจก.เลย์ลินก้า อ.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงบ่าย เพื่อหารือแผนสำรวจข้อมูลและเตรียมความพร้อมของสถานที่ การดำเนินงาน ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ต่อตัวสัตว์และบุคคล โดยคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมสัตวแพทย์เพื่อดำเนินการตามแผนงานสำรวจโรคของกรมปศุสัตว์

การสำรวจข้อมูลของโรค AHS นี้ ในกลุ่มม้าลาย จะเป็นประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย นำไปสู่การขอคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ให้เร็วที่สุดต่อไป

 

S 8560654 20052563

158223 20052563

158228 20052563

S 8560655 20052563