14122562 6

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต8และ9 ลงพื้นที่พร้อมคณะนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้
• จุดที่ 1 เวลา 15.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอนศิริฟาร์มควายไทย ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายวรพจน์ แววศรีงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ และนายพรมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของฟาร์มให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานและนำคณะเยี่ยมเข้าชมการบริหารจัดการและกิจกรรมต่างๆภายในฟาร์มกระบือ ขนาด 260 ตัว ประกอบด้วย แม่พันธุ์ จำนวน 160 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่รีดนม 40 ตัว ลูก 58 ตัว เป้าหมายของฟาร์ม คือมุ่งพัฒนาเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ผลิตลูกควายพันธุ์ดี คุณภาพดี ตัวใหญ่ สวยงามและตรงความต้องการของตลาดพ่อแม่พันธุ์ โดยกลุ่มตลาดหลักจะเป็นเกษตรกรที่ต้องการพ่อแม่พันธุ์เพื่อนำไปปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกร ฟาร์มมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมควาย เช่น นม โยเกิร์ต สบู่ ครีมทาผิว เป็นต้น
• จุดที่ 2 เวลา 17.00น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี นายประเทือง นุชสาย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

14122562 11

14122562 4

14122562 7

14122562 8

14122562 5

14122562 3

14122562 9

14122562 12

 14122562 13