579969 1111

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวรากร จิตหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานใน    พิธีเปิด ทั้งนี้ ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในประเด็นที่กรมปศุสัตว์ให้เข้มงวด มอบวัคซีนพร้อมมอบอุปกรณ์เก็บความเย็นให้กับตัวแทนระดับอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว และเจ้าหน้าที่รวม 60 คน โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียให้กับกระบือจำนวน 105 ตัว

 579965 1111

579969 1111

579964 1111

S 6643758 111111

239925 111122

239926 1111

S 6643759 111111