S 5357573 04072562(1)

18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอประจันตคามและเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่วัดศรีสุทธาวาส ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทำหมันสุนัขเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย17 ตัว แมวเพศผู้ 23 ตัว เพศเมีย 24 ตัว รวม 66 ตัว