4690 10072562

4933 10072562

วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนฤบดินทรจินดา อำเภอนาดี ที่ผ่านการคัดเลือกของโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงไก่-เป็ด) ณ สวนนงนุชปราจีนบุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

 4695 10072562

4163 10072562